PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ

Paket Tur Sözleşmeleri; ulaştırma, konaklama ve diğer turistik hizmetlerin en az ikisinin birlikte, her şeyin dâhil olduğu fiyatla satış taahhüdü yapılan ve muhakkak gecelik konaklama hizmetinin de yer aldığı sözleşmelerdir. Sözleşmelerin kurulmasından önce katılımcıya ön bilgilendirme amaçlı broşür verilmesi zorunludur. Broşürde; paket turun vergiler dahil toplam fiyatı ve ödeneceği tarihi, yolculuğun başlangıç ve bitiş tarihi ve yeri, ulaşım araçlarının türü ile yolculuğun sınıfı, hareket ve dönüş tarihleri, izlenecek güzergâh, saatleri ve yerleri, konaklama tarihleri, türü, yeri, nitelikleri, sınıfı, yemek planı, pasaport, vize ile sağlık şartlarına, düzenlenmesi zorunlu sigortalara ve turist rehberliği hizmetlerine ilişkin bilgilere yer verilmesi zorunludur.

Düzenleyicilerin katılımcılarla düzenlemek zorunda oldukları paket tur sözleşmesinde; iletişim bilgileri, mücbir sebep halleri ve hak ve yükümlülükleri, sözleşmeden dönme ve fesih şartları belirtilir. Paket tur düzenleyicisi, turun başlamasından yurt içi turlar için en az yirmi dört saat, yurt dışı turlar için ise kırk sekiz saat önce yolculuk, konaklama, sorumlu kişilerle iletişim bilgileri ile sigorta sözleşmesi yapılmışsa buna ilişkin bilgiler hakkında katılımcıyı ayrıntılı olarak bilgilendirmek zorundadır.

Sözleşmenin esaslı unsurlarından birisinin değişmesi veya katılımcıdan kaynaklanmayan bir sebepten dolayı paket turun başlamasından önce turu iptal etmesi söz konusu olabilir. Bu durumda katılımcı bu değişikliği kabul etmediğini paket tur düzenleyicisine yazılı olarak bildirmelidir. Bunun yanı sıra “Paket tur düzenleyicisi tarafından sunulan, eşit veya daha yüksek değerde başka bir paket tura ek bir bedel ödemeksizin katılma, fiyat farkının kendisine iade edilmesi şartıyla daha düşük değerde bir paket tura katılma veya herhangi bir tazminat ödemeksizin sözleşmeden dönme” seçimlik haklardan birisini kullanabilir.

Sözleşmeden dönülmesi halinde paket tur düzenleyicisi veya aracısının, sözleşmeden dönme bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren katılımcının ödemiş olduğu tüm bedeli herhangi bir kesinti yapmaksızın en geç on dört gün içerisinde iade etmesi zorunludur. Katılımcı, sözleşmenin ifası sürecinde ortaya çıkan her türlü eksikliği bağımsız hizmet sağlayıcısına ya da paket tur düzenleyicisi veya aracısına derhal bildirmek zorundadır. Bu eksiklik giderilmediği takdirde katılımcının sözleşme bedelinden indirim talep etme hakkı vardır.

Katılımcı, paket tura devam etmesinin mümkün olmaması durumunda, turun başlamasından en az yedi gün önce paket tur düzenleyicisi veya aracısına yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirimde bulunarak sözleşmeyi, paket tur açısından geçerli tüm koşulları yerine getiren üçüncü bir kişiye devredebilir.

Katılımcı, fesih talebini paket tur düzenleyicisine yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmek kaydıyla sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Paket turun başlamasından en az otuz gün önce yapılan fesih bildirimlerinde, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın katılımcının ödemiş olduğu bedel kendisine iade edilir. Katılımcının mücbir sebep nedeniyle paket turun başlamasına otuz günden daha az bir süre kala yaptığı fesih bildirimlerinde, paket tur sözleşmesinde belirtilmek şartıyla belirli bir tutar veya oranda kesinti yapılarak on dört gün içerisinde katılımcının ödemiş olduğu bedel kendisine iade edilmesi gerekir.

Genel hatlarıyla sözleşmenin tüketicileri ilgilendiren maddelerini aktarmaya çalıştım. Ancak her zaman olduğu gibi tüketicilerin mağduriyet yaşamamaları için daima dikkatli olmaları gerekmektedir. Tatile çıkmadan önce tatil firmasını ya da seyahat acentesini mutlaka iyi araştırmalıdırlar. Seyahat firmasının, kısa adı TURSAB olan, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’ne kaydının olup olmadığını sorgulamalıdırlar. Gezi ücretine dâhil olan ve olmayan hizmetler dikkate incelenmeli, turda konaklama yapılacak otellerin niteliği kontrol edilmelidir. Gezilecek yerlerle ilgili broşürler dikkatlice okunmalı, zorunlu paket tur sigortası yapılıp yapılmadığı sorgulanmalıdır. Turla ilgili tüm dokümanların birer kopyası muhafaza edilmelidir. Havaalanı vergisi, vize ücreti, rehberlik hizmetleri gözden geçirilmelidir. Tüketici, bütün bunlara rağmen, sözleşmenin gereği gibi ifa edilmemesi söz konusu ise; 30 gün içerisinde ilgili hizmet sağlayıcısına ve seyahat acentasına bildirmelidir. Tüketici, gerektiğinde uğradığı her türlü zararın telafisini talep edebileceği gibi boşa harcanan tatil zamanı için bile uygun bir tazminat isteyebilir. 

SÖZ İZİ: Bir kahraman için hiç kimse köle değildir. K.E.Ö.

%d blogcu bunu beğendi: