ENGELLİ VE AİLELERİNİN TÜKETİCİ HAKLARI

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde her sene gerçekleştirilen Tüketici Konseyi’ne tüketicileri temsilen, etkin ve üye sayısı fazla sivil toplum kuruluşlarından olan tüketici dernekleri davet edilir. Tüketiciyi Destekleme Derneği de davet edilen derneklerdendir. Hemşerilerimiz, tüketici hakları konusunda yapılan çalışmalardan, dernek genel merkezinin Eskişehir’de olmasından haberdardır. Ancak çalışmalar bunlardan ibaret değildir. Bütün Türkiye’de teşkilatlanmak için çalışmalar sürdürülmektedir. Teşkilatlanmasını tamamlamış şubelerden biri de bahsettiğimiz bu çalışmaların yoğun bir şekilde gerçekleştirildiği İstanbul Şubesi’dir.

Tüketici hakları konusunda, engelli ve ailelerinin davet edildiği Florya Yaz Kampı ile çeşitli ilçelerdeki kültür merkezlerinde yüz yüze bilgiler verilmektedir. Aile üyeleriyle birlikte değerlendirildiğinde yaklaşık 5.000 kişiye bilgilerin aktarıldığı düşünülmektedir. Ayrıca, katılımcılarca yaşanılan vakalar yorumlanarak, engelli ve ailelerinin bizzat yaşadığı tüketici hak ihlalleriyle ilgili sıkıntılara çeşitli çözüm önerileri üretilmiştir. Hak kayıplarında, takip edilecek yol ve yordamdan bahsedilerek, haksızlıkların telafi edilebileceği bilgisiyle kişilerin özgüveninin güçlendirildiği düşünülmektedir. Toplantılardan sonra derneğimize yapılan müracaatların artması da tüketici bilincinde hissedilir bir farkındalığın oluşmaya başladığı anlaşılmaktadır. Artık olan bitenin sorgulanmaya başlanması, ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi veya yapılacak işlemler hakkında bilgi alınması bile, devam eden hizmetlere vesile olunduğu anlamına gelmektedir. Esasında tüketici hakları konusunda yaşanılan sıkıntıların bundan sonra yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınması, tüketicilerin haklarını talep etmeleriyle mümkün olacaktır.

Tüketiciyi Destekleme Derneği olarak tamamen ücretsiz hizmet veriyor olmamız da, hem vatandaşlarımızın hizmet talebini kolaylaştırmakta, hem de güçlendirilmek istenen sivil toplum kuruluşlarına karşı ilgiyi de artırmaktadır. Gelişmiş toplumlarda var olan sivil inisiyatifin oluşmasına da hizmet edilmiş olunmaktadır. Zaten ülke kalkınmasına fertlerin ayrı ayrı katkı vermesinin önemi büyüktür. Bu sebeple vatandaşlarımızın haklarını bir bir takip etmeleri veya gereken hukuki yolları bilmeleri, haksızlıkların sayısının azalmasını sağlayacağı için, istenen ve beklenen bir sonuç olarak; daha güvenilir bir piyasaya ve aynı zamanda başkalarının hak ve hukukuna daha fazla riayet eden bir topluma ulaşılacağı kuşkusuzdur. Evrensel Tüketici hakları günümüz dünyasında olduğu gibi ülkemizde de yükselen bir değerdir. Türkiye’nin de tüketiciye, gelişmiş ülkeler standartlarında ve bazı yönleriyle onlardan da üstün haklar tanıdığı bilinmektedir.  Kanunların tüketiciye tanıdığı haklar konusunda 140’dan fazla hukuki düzenleme vardır. Herkesin bu düzenlemelerin her birini bilmesi mümkün değildir. Sivil toplum kuruluşları vermiş olduğu hizmetlerle, tüketiciyi sahip olduğu haklar konusunda bilinçlendirirken, sağlamış olduğu dayanışma ortamı ile tüketicinin sesinin daha güçlü çıkmasına ve haklı taleplerinin karşılanmasında ciddi muhatap alınmasına yol açmaktadır.

Toplumun %12’lik bir kısmını oluşturan engelli bireylerin de tüketici hakları konusunda yapılan seminerlerle bilinçlendirilmesi sivil toplumun güçlenmesi yönünden de özel bir öneme sahiptir. Aslında ülke kalkınması kriter ve hamleleri içinde önemli olan erişilebilirlik, ulaşılabilirlik unsurlarında ülkemizde alınan mesafelerle, bu alanlardaki sıkıntılar sebebiyle toplumla bütünleşemeyen engelli ve ailelerinin toplumun gelişmesine paralel olarak hem hizmet veren ve hem de hizmet alan olarak toplum içinde yer almaları, toplumumuzun yetişmiş insan gücüne yeni bir kaynağın katılması da aynı derecede önemli ve sevindirici bir husustur.

%d blogcu bunu beğendi: