AHİLİKTE GÖRGÜ KURALLARI

Tüketici bilinci, tüketici hakları veya tüketici ahlakı denilince, aklımıza sağlam bir sığınak olarak Ahilik sistemi geliyor. Tabii ki ahilik ahlakını oluşturan görgü kuralları geliyor. Bugün de bu kuralların gözetilmesi halinde; ne üretici, ne tüccar ne de müşteri veya tüketici mağduriyetinin söz konusu olması mümkün olmadığı gibi, faziletli insanlardan teşekkül eden güçlü bir topluma ulaşılması da beklenecek bir sonuçtur. Birlikte gözden geçirelim:
– Ahdinde, sözünde ve sevgisinde vefalı olmak,
– Gözü, gönlü ve kalbi tok olmak,
– Cömertlik, ikram ve kerem sahibi olmak,
– Küçüklere sevgi, büyüklere karşı edepli ve saygılı olmak,
– Alçakgönüllü olmak, büyüklük ve gururdan kaçınmak,
– Ayıp ve kusurlarını örtmek, gizlemek ve affetmek,
– Hataları yüze vurmamak,
– İyi huylu ve güzel ahlâklı olmak,
– İnsanların işlerini içten, gönülden ve güler yüzle yapmak,
– Fakirlerle dostluktan, oturup kalkmaktan şeref duymak,
– İşinde ve hayatında, kin, çekememezlik ve dedikodudan kaçınmak,
– Şefkatli, merhametli, adaletli, faziletli, iffetli ve dürüst olmak,
– Yapılan iyilik ve yardımı başa kakmamak,
– Kötü söz ve hareketlerden sakınmak,
– Açıkta ve gizlide Allah’ın emir ve yasaklarına uymak,
– Hak için hakkı söylemek ve hakkı söylemekten korkmamak,
– Âlimlerle dost olup dostlara danışmak,
– İçi, dışı, özü, sözü bir olmak,
– Fani dünyaya ait şeylerle öğünmemek, böbürlenmemek,
– Belâ ve kötülüklere sabır ve tahammüllü olmak,
– Dost ve arkadaşlara tatlı sözlü, samimi, güler yüzle ve güvenilir olmak,
– Gelmeyene gitmek, dost ve akrabayı ziyaret etmek,
– Herkese iyilik yapmak, iyiliklerini istemek,
– Hakka, hukuka, hak ölçüsüne riayet etmek,
– Örf, adet ve törelere uymak,
– İyilerle dost olup, kötülerden uzak durmak,
– Allah için sevmek, Allah için nefret etmek,
– Emri altındakileri ve hizmetindekileri korumak ve gözetmek,
– Müslümanlara lütufkâr ve hoş sözlü olmak,
– İnanç ve ibadetlerinde samimi olmak,
– Yapılan iyilik ve hayırda hakkın hoşnutluğundan başka bir şey gözetmemek,
– Her zaman her yerde yalnız Allah’a güvenmek
– Yaratandan dolayı yaratıkları hoş görmek,
– Feragat ve fedakârlığı daima kendi nefsinden yapmak
– Düşmana düşmanın silahıyla karşılık vermek,
– Kötülük ve kendini bilmezliğe iyilikle karşılık vermek,
– Aza kanaat, çoğa şükür ederek dağıtmak,
– Hakkı korumak, hakka riayetle haksızlığı önlemek,
– Sır tutmak, sırları açığa vurmamak,
– Zenginlere, zenginliğinden dolayı itibardan kaçınmak,
– Hata ve kusurları daima kendi nefsinde aramak,
– Daima iyi komşulukta bulunmak, komşunun eza ve cahilliğine sabretmek,

%d blogcu bunu beğendi: